Építeni jobb, mint átadni – Váczi Dorka írása

Tanárnak lenni sajátos létállapot. Sokszor szabadidőmben is azon kapom magam, hogy olyan dolgokon töprengek, amiken nem biztos, hogy egy pék, építész vagy orvos töprengeni szokott. 

Ezek a “hobbimerengések” vezettek el engem a konstruktivista pedagógiához, mert nagyon szerettem volna választ találni arra a kérdésre, ami a munkám hatékonyságának, így a személyes jóllétemnek is egy fokmérője: Hogyan alakul ki a tudás diákjaim fejében?

Kép forrása

Persze a 2000-es évek első felében már beszélgettünk erről az egyetemen, de akkor még nagyon távolinak és értelmezhetetlennek tűnt, hiszen nem volt gyakorlatom. Előszedtem és elolvastam hát Nahalka István írásait a témában, 

„A konstruktivizmus a tanulást nem a tudás átvitelének, hanem a tudás konstruálásának, azaz egy aktív folyamatnak tartja. Ennek legfontosabb mozzanata, hogy a tanuló meglévő, rendszerezett ismereteinek segítségével értelmezi az új információt. A konstruktivista szemlélet szerint a tanuló nemcsak befogadja a tudást, hanem létrehozza azt korábban megszerzett ismeretei alapján.” (Virág, 2013) 

Nahalka István (2002):  Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 

Úgy éreztem, a hétköznapokban ennél gyakorlatiasabb, konkrétabb iránymutatásra is szükségem van, ha a töprengések után be is építeném a megismert gondolatokat a praxisomba. 

Volt szerencsém már középiskolában, aztán az egyetemen is Pethőné Nagy Csilla és Priskinné Rízner Erika óráit látogatnom, így hamar megtaláltam azt a bizonyos gyakorlati fogódzót: az ún. RJR-modellt.

Az RJR egybetűszó: 

  • a ráhangolódás (vagy felidézés)
  • a jelentésteremtés (vagy jelentéstulajdonítás)
  • és a reflektálás fázisának rövidítése. 

A ráhangolódás fázisában a tanulók először aktívan felidézik a témáról való tudásukat. Ennek a lépésnek kiemelt jelentősége van, hiszen minden maradandó tudást a már meglévő és megértett ismeretek kontextusába ágyazzuk be.

A jelentésteremtés során a tanuló megismerkedik az új információkkal. A fázis legfontosabb célja, hogy fenntartsa a felidézési fázisban kialakult figyelmet és segítse a tanulókat a bennük zajló megértési folyamat nyomon követésében. 

A reflektálás során szilárdítják meg az újonnan tanult ismereteket, és aktívan alakítják gondolkodásuk elméleti keretét az új gondolatok befogadása céljából. Cél, hogy a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat az új gondolatokat, információkat, amelyekkel találkoztak. Ez teszi lehetővé az új gondolati sémák létrejöttét.

Kép forrása

Mire jó, ha ez alapján építjük fel óráinkat?

A tanórák ezen modell mentén való felépítése: 

– fejleszti a kritikai gondolkodást,

– lehetővé teszi az interaktív tanulást,

– megfelelő kontextusba ágyazza az új ismereteket,

– teret enged a kortárstanításnak,

– végigvezetheti tanulóikat a tanulás folyamatán,

– különböző tanulási tapasztalatok megszerzésére nyújthat lehetőséget,

– aktivizálhatja a diákok gondolkodását,

– alkalmat teremthet gazdag vitára,

– motiválhatja a tanuló tanulási folyamatát,

– aktívan foglalkoztathatja a tanulót a tanulási folyamatban,

– ösztönözheti a változást,

– ösztönözheti az elemző értékelést,

– megismertetheti a tanulókat a különböző véleményekkel,

– segíthet a tanulóknak abban, hogy rátaláljanak saját kérdéseikre,

– támogathatja az önkifejezést,

– biztosíthatja, hogy a tanulók feldolgozzák az információt. (Pethőné, 2005)

Ezt a struktúrát pedig számtalan reflektív és interaktív tanulási technika támogatja, melyek valóban a gyakorlatban mutatják meg, hogyan építhetünk fel olyan foglalkozásokat, melyek az ismeret „szimpla” átadása helyett a tudás konstruálására vagy annak segítésére helyezik a hangsúlyt. 

Ezek a technikák lehetőséget teremtenek a ráhangolódás, jelentésteremtés vagy épp reflektálás fázisában történő interakciókra és (ön)reflexiókra egyaránt. Számomra annyira hatékonynak bizonyult ez a koncepció a tudásépítés kapcsán, hogy inspirációimat digitális eszközökkel megspékelve leírtam egy akkreditált e-learning tanárképzésben, mely elérhető most bevezető áron.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük